top of page

Brent Blog Viewers

Public·38 friends

Van Leeuwen Buizen Pdf Free ^HOT^2 De Van Leeuwen Buizen Groep: more than tubes. Van Leeuwen is een wereldwijd opererende handelsonderneming en specialist in stalen buizen en buistoepassingen. Vanuit een wereldwijd netwerk van voorraadhoudende vestigingen bieden we een breed pakket aan buisproducten en diensten op maat. Onze medewerkers zetten dagelijks hun specialistische kennis van sourcing, projectmanagement, logistiek en voorraadplanning in voor klanten in de markten Industry en Energy. Vanaf de oprichting in 1924 hebben we ons steeds verder ontwikkeld: met meer producten en diensten, en een netwerk van tientallen grotendeels voorraadhoudende vestigingen in Europa, het Midden-Oosten, Australië, Azië, en Amerika. We streven voortdurend naar het optimum tussen vraag en aanbod in onze markt, tussen klantwens en oplossing, tussen innovatieve ontwikkelingen en de toepassing hiervan in onze business en die van onze klanten.
van leeuwen buizen pdf free5 Voorwoord 5 Peter Rietberg Voorzitter van de Raad van Bestuur Enkele jaren terug introduceerden we bij Van Leeuwen een reclamebeeld onder de naam more than tubes. Vanaf de oprichting in 1924 hebben we ons voortdurend ontwikkeld om onze klanten meer dan alleen buizen te leveren. Vandaag de dag bieden we onze klanten vanuit een wereldwijd netwerk van tientallen vestigingen een breed pakket aan producten en diensten. In meer dan negentig jaar hebben we gedegen kennis en kunde opgebouwd op het gebied van distributie, voorraadplanning, en de toepassing van onze producten en diensten in diverse industrieën en markten. Het beeld dat we combineren met more than tubes laat diverse voorbeelden van toepassingen zien waarnaar onze buizen hun weg vinden, binnen de diverse Industry en Energy-markten waarin wij een rol spelen: van raffinaderij tot kraan, van energiecentrale tot stadion, van olieplatform tot hydraulische cilinder. More than tubes gaat vooral over onze specialismen, die we dan ook graag in dit Jaarboek uitlichten: het internationale netwerk, onze distributie-expertise, wereldwijde voorraden, diensten op maat, wereldwijde sourcing en projectmanagement. Het zijn onze medewerkers die invulling geven aan deze specialismen, en hierdoor staan voor more than tubes. We laten ze dus graag aan het woord in dit Jaarboek. Binnen de gehele keten, van begin- tot eindproduct, zijn zij het die zich dagelijks inzetten om toegevoegde waarde te bieden aan onze klanten. Zij zorgen voor de samenwerking binnen ons internationale netwerk, de dagelijkse leveringen aan onze klanten, het optimale beheer van onze voorraden, diensten op maat, de beste inkoop, en zij weten complexe projecten professioneel te begeleiden.


11 Bericht over Sinds enkele jaren heeft Van Leeuwen een contract met ExxonMobil, waarvoor we alle MRO-leveranties wereldwijd verzorgen en hun projecten beleveren. In 2016 vonden leveringen plaats aan diverse sites in Europa, Azië en Noord-Amerika, en zelfs voor turn arounds in Afrika. Er werd een aantal projecten in Antwerpen en Singapore succesvol afgerond. In het afgelopen jaar leverden we ook aan het RAHC (Rotterdam Advanced Hydro Cracker) project in de Botlek en aan het SCANfining project in Beaumont, Texas. Van Leeuwen is in Europa met name actief in een groot aantal industriesegmenten en heeft er een sterke marktpositie. Het volume binnen de verschillende industriesegmenten lag in lijn met het voorgaande jaar en in sommige Europese landen was zelfs sprake van een lichte stijging. De machine- en cilinderbouw kende geen significante groei, maar de staalbouw en het constructiesegment ontwikkelden zich positief. In deze segmenten vormen, naast producten als naadloze buizen en stafmateriaal, met name gelaste buizen en buisprofielen een belangrijke productgroep. Helaas bleven de prijzen gedurende 2016 grotendeels stabiel op een historisch laag niveau. Gedurende de tweede helft van het jaar waren er wel serieuze prijsstijgingen voor het gelaste segment. Prijsontwikkelingen De markt voor gelaste materialen begon aanvankelijk zwak, maar in de loop van 2016 nam het prijsniveau sterk toe. Naast de licht oplevende vraag voor buizen en buisprofielen binnen het constructiesegment, werd dit hoofdzakelijk veroorzaakt door verdere protectionistische maatregelen vanuit de EU op de import van bandstaal (het voormateriaal voor gelaste buizen) vanuit China. Deze maatregelen werden afgekondigd om een groot deel van de noodlijdende Europese staalindustrie te beschermen. De aanhoudend sterke vraag naar bandstaal vanuit de Europese automobielindustrie, gecombineerd met een nagenoeg opgedroogde importstroom en toenemende grondstofprijzen, resulteerde echter in prijsstijgingen van hot rolled coil (HRC) met meer dan 70% gedurende Dit effect beperkte zich niet alleen tot Europa; deze prijsstijgingen van het voormateriaal werden een-op-een doorberekend in de uiteindelijke gelaste buizenprijs. De prijsontwikkeling van de roestvaststalen gelaste buizen was vergelijkbaar met die van de gelaste materialen. Gedurende een groot deel van het jaar speelden geringe marktvraag en overcapaciteit bij gelaste producenten een belangrijke rol in de prijsvorming. Echte prijsstijgingen vonden pas later in het jaar plaats, mede onder invloed van een stijgende nikkelprijs. De protectionistische maatregelen van de EU tegen de Chinese import van naadloze materialen werden in 2016 gehandhaafd. Ook in 2016 werden de prijzen beïnvloed door mindere vraag in een reeds door overcapaciteit geplaagde industrie, verdere invoering of handhaving van wereldwijde protectionistische maatregelen en lage grondstofprijzen. De vraag naar naadloze koolstofstalen buizen bereikte, na een reeds in 2015 gestarte terugval, in 2016 een nieuw dieptepunt. Alhoewel de markt voor naadloze buizen traditioneel wordt gekenmerkt door een internationaal karakter, zien we dat deze invloeden kleiner worden door de diverse protectionistische maatregelen vanuit o.a. de Europese Unie en Amerika. Dit leidt ertoe dat de Aziatische buisproducenten zich veelal richten op de interne markten, het Midden-Oosten en Afrika. Waar de vraag in Europa een geringe terugval vertoonde, was de terugval in Amerika, Azië en het Midden- Oosten aanzienlijk groter door de uitblijvende vraag naar buizen vanuit de olie- en gasindustrie (exploratie). Hierdoor werd de gehele industrie hard getroffen. Veel buizenfabrikanten zagen zich genoodzaakt om maatregelen te nemen door het sluiten van diverse fabrieken, het stilleggen van productielijnen of personeelsreducties. Een bijkomende factor waren de lage prijzen van grondstoffen zoals ijzererts en schroot. Echter, in december zagen de fabrikanten van naadloze buizen hun orderboek fors groeien, mede als gevolg van een aantrekkende vraag door de langzaam verbeterende wereldwijde economische situatie. Ontwikkelingen wereldwijd Europa De meeste Van Leeuwen-bedrijven in Europa hadden last van lage en dalende materiaalprijzen gedurende het jaar en een geringe vraag vanuit het energiesegment. Met name onze Nederlandse bedrijven lieten mindere resultaten zien dan in voorgaande jaren. De (project)orderboeken waren aan het begin van het jaar op een te laag niveau en er was sprake van een lage marktactiviteit. De afzet naar de verschillende industriesegmenten lag daarentegen op een hoger niveau dan vorig jaar. In feite werd het omzetverlies aan de energiekant bij de Europese distributiebedrijven veelal gecompenseerd door een hogere omzet aan de industriekant. Bij Van Leeuwen Zwijndrecht vond gedurende het tweede kwartaal een reorganisatie plaats. Midden 2015 waren er al belangrijke stappen genomen om de kosten, met name ook binnen de logistiek, terug te brengen. Via het destijds ingezette programma Samen Beter waren vooral de interne logistieke processen onder de loep genomen. Door het invoeren van productiviteitsmetingen (KPI s) en nieuwe werkwijzen, en door duidelijke, kortere communicatielijnen, zijn inmiddels de operationele kosten aanzienlijk gedaald. Ondanks de eenmalige kosten die gepaard gingen met de reorganisatie, slaagde Van Leeuwen Zwijndrecht erin om het jaar positief af te sluiten.


13 Bericht over u Projecten Van Leeuwen heeft op het gebied van het uitvoeren van grootschalige projecten gedegen kennis en ervaring in huis, en is in staat om de levering van materialen aan complexe investeringsprojecten van ingenieursbureaus optimaal uit te voeren. Met name in grote projecten die op wereldwijde schaal worden uitgevoerd hebben wij veel ervaring. Dat begint bij onze sourcing expertise : door onze kennis van en contacten met fabrieken op alle plaatsen in de wereld, vinden we de juiste combinatie van prijs en kwaliteit, toegespitst op de wensen van de klant. Daarnaast beschikken onze teams over geavanceerde tools voor projectmanagement, waardoor we wereldwijd de aangekochte materialen op het juiste moment op de juiste plaats laten leveren, voorzien van alle benodigde documentatie. Onze Chinese vestiging, met kantoren in Shanghai en Tianjin, speelde een belangrijke rol bij de sourcing in China voor andere Van Leeuwenvestigingen. De lokale markt in China blijft moeilijk mede door de enorme overcapaciteit bij de lokale fabrieken. De trend dat meer en meer Chinese ingenieursbureaus zich richten op grote petrochemische projecten buiten China, zette zich verder voort. Door onze jarenlange aanwezigheid in China waren we in staat om een aantal van deze projecten ook te beleveren vanuit onze voorraadlocatie in China en via onze wereldwijde voorraden. Australië In de Australische markt is er weliswaar sprake van geringe groei, maar onze marktpositie bleef onverminderd sterk. Waar in voorgaande jaren nog sprake was van goede mogelijkheden op het gebied van de grotere LNG-projecten, waren er zeer weinig nieuwe investeringen in Investeringen in de mijnbouw liggen ook bij lange na niet op het niveau van voorgaande jaren. Van Leeuwen is al jaren marktleider in Australië in het hydrauliek- en fluid power-segment. Dit segment laat echter weinig groei zien en er is zelfs sprake van consolidatie. Wel waren er meer investeringen in infrastructurele projecten en met name onze voorraadlocaties in Sydney en Brisbane lieten een mooie groei zien. In Sydney werd de voorraadlocatie verder uitgebreid voor de opslag van gelaste buizen met grote diameter. Brazilië en Noord-Amerika De situatie in de Braziliaanse markt, die al in 2015 was verslechterd onder invloed van de lage olieprijs en de lokale politieke en economische omstandigheden, verbeterde in 2016 niet. Reden waarom wij ons helaas genoodzaakt zagen de activiteiten in dit land te staken. In de loop van 2016 hebben wij onze vestiging in Brazilië gesloten, hetgeen gepaard ging met aanzienlijke, eenmalige liquidatiekosten. Vooral gedurende de eerste helft van 2016 was er slechts geringe (projecten)activiteit in de Verenigde Staten. Daarnaast was er sprake van een groot prijsverval en (te) grote voorraden bij de grote buizendistributeurs in Houston. De markt herstelde zich later in het jaar enigszins doordat ook veel schaliegasproducenten zich inmiddels hadden ingesteld op een gemiddelde olieprijs van zo n 50 USD per barrel. Ook aanvragen voor bijvoorbeeld LNG-(opslag)projecten beginnen weer op gang te komen. Ons projectenkantoor in Houston is goed gepositioneerd om in het komende jaar de omzet verder te laten groeien. Naast de reguliere MRO-activiteiten met ExxonMobil in de Verenigde Staten, groeiden de leveringen voor de ingeplande turn arounds evenals voor een aantal mid-size projecten, waaronder het SCANfining project bij de ExxonMobil raffinaderij van Beaumont, Texas. De dagelijkse leveringen uit voorraad vonden plaats in samenwerking met onze lokale partner, Lockwood International, een belangrijke leverancier van industriële afsluiters in de Verenigde Staten. De Van Leeuwen-vestiging in Canada had een zeer moeilijk jaar. Onze footprint in Canada is in 2016 verder teruggebracht en Van Leeuwen is nu werkzaam vanuit een grote voorraadlocatie in Edmonton in de provincie Alberta. Onze onderneming in Canada blijft sterk afhankelijk van de ontwikkelingen in de olie- en gaswinning uit teerzanden. Als gevolg van de lage olieprijs staan deze activiteiten op een laag niveau. Daarnaast werd de markt negatief beïnvloed door de enorme bosbranden die het gebied begin 2016 troffen. Tegen het einde van 2016 leek de situatie zich langzaam positiever te ontwikkelen. 350c69d7ab


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page